Uncategorized

tired, slain, frustrated

I can't do that!

Det går inte! Nej, inte med den inställningen säger min 5-åriga dotter. Vi har tränat henne bra och man får smaka på sin egen medicin ibland. Men det är nyttigt. Att säga det går inte är bannlyst i vår familj. Att säga att något är svårt är ok, eller säga att man inte klarar det …

I can't do that! Read More »