Är “sleep low” bra och vad är det?

Laborera gärna med mängden kolhydrater och fett inför träning. Om du äter kolhydrater hela tiden kan du träna tuffare och därmed utvecklas snabbare än om man äter en kost med mycket fett och lite kolhydrater.

Men det kan finnas fördelar med att ändå träna med låga mängder glykogen i musklerna, ”train low”, ibland (vilket du får om du äter lite kolhydrater och mycket fett eller efter ett träningspass om du inte fyllt på med kolhydrater under eller efter). Det kan nämligen hjälpa till att skapa en miljö som gör att de signaler som berättar för kroppen att den ska bli mer uthållig kommer tidigare, kraftigare och vid lägre ansträningsnivå än när muskeln är mer välfylld på kolhydrater.

Det kan nämligen hjälpa till att skapa en miljö som gör att de signaler som berättar för kroppen att den ska bli mer uthållig kommer tidigare, kraftigare och vid lägre ansträningsnivå än när muskeln är mer välfylld på kolhydrater.

Detta kan man göra på olika sätt men det enklaste är ”sleep low”. Upplägget innebär att du först tränar med välfyllda glykogenlager på kvällen och därför kan prestera på topp. Under träningspasset kommer du att tömma stora delar av ditt kolhydratlager och om du inte fyller på direkt kommer du timmarna efteråt att ha muskler som går tomma på kolhydrater vilket tvingar dem att utnyttja fett som huvudsaklig energikälla under vilan.

Efter träningspasset på kvällen fyller du endast på med protein och fett innan du går och lägger dig. Sedan kan du eventuellt lägga ett lågintensivt pass direkt på morgonen för att förstärka den fettdrivna processen.

Gör dock inte detta för ofta eftersom fettdriven träning gör att utvecklingen av maximalt tempo och prestation blir lidande. En del av de lågintensiva passen kan vara fettdrivna men de högintensiva passen ska musklerna vara fyllda med kolhydrater.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *